Kıymetli Öğrencilerimiz,
Ortak zorunlu derslerin sonuçlarının açıklanmasını izleyen beş iş günü içerisinde odb@yalova.edu.tr adresine yapılan sınav sonucu itiraz formları ilgili derslerin öğretim elemanlarınca incelenmiş ve sınav sonucu itiraz formlarının başvuru sonuçları ilgili tabloda belirtilmiştir. Tablo ekte sunulmuştur.


Açıklama: Yalova Üniversitesi ortak zorunlu derslerinin Ara sınav, Yarı yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarında  optik formlarda öğrenci kaynaklı eksik işaretlemelerin (kitapçık türü, isim-soyisim-numara) bulunması sonucunda, öğrencilere gerekli tüm uyarıların sınav öncesinde ve sınav esnasında gerek yazılı gerekse sözlü olarak duyurulduğu göz önünde bulundurularak; ad-soyad ve öğrenci okul numarası eksiksiz işaretlenmiş olsa dahi kitapçık türünü kodlamayan  ve optik formda sınava girdiği dersin sütunundan farklı bir sütuna işaretleme yapan öğrencilerin optik formlarının optik okuyucu tarafından doğru cevap anahtarına göre değerlendirilmesinin yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle, dersi veren öğretim elemanı tarafından sınav sonucunun “0 (sıfır)” olarak girilmesine; akabinde kitapçık türü mevcut olsa da ad-soyad ve okul numarasını doğru biçimde optik forma kodlamayan ve optik formu üzerindeki uyarıya ve öğretim elemanlarının tüm uyarılarına rağmen tükenmez kalem ile kodlayan öğrencilerin cevap kağıtlarının optik okuyucu tarafından değerlendirilse de isim-soyisim ve öğrenci numaralarının sistemde bulunamaması gerekçesiyle Yalova Üniversitesi OBS’nde “Not giriş ekranı” sekmesinde öğrenci notunun girildiği kısmın dersi veren öğretim elemanı tarafından boş bırakılarak öğrencinin sonucunun “Sınava Girmedi (GR)” biçiminde girilerek ilân edilir.

Dosya Adı
2023-2024 Bahar Vize İtiraz Listesi.xlsx İndir Göster