Kalite Politikası ve Hedefleri

HAKKIMIZDA > Kalite Politikası ve Hedefleri

KALİTE POLİTİKASI

► Kaliteyi sürekli iyileştirme, geliştirme ve yenilik

 

► Daima planlı, düzenli, sistematik ve istikrarlı çalışma

 

► Hedeflere yönelik performans değerlendirmesi

 

► Paydaşlarla ilişkilerde anlayış, güven ve samimiyet

 

► Her konuda işbirliği, dayanışma ve ekip çalışması

 

► İhtiyaçlara, yararlı olana ve kaliteye odaklanma

 

► Zamanda, emekte ve kaynakta etkinlik ve verimlilik

 

► Çalışma alanlarında temizlik, düzen ve iş güvenliği

 

► Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim

 

 

KALİTE HEDEFLERİ

 

► Üniversitenin bütün çalışma alanlarında Kalite Yönetim Sistemi’ni akademik ve idari personele benimseterek uygulamada sürekliliğini sağlamak

 

► Üniversitenin faaliyetlerinde etkinliği ve verimi yükselterek ulusal ve uluslararası alanda güvenilen, saygı duyulan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmasını sağlamak

 

► Çağdaş akademik programlarla, mesleğine ilişkin bilgi ve becerilerle donanmış, sorun çözme yeteneği gelişmiş, öz güveni yüksek, yeniliğe açık, girişimci, milli kültür ve değerlere saygılı, sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek

 

► Eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini çağın gerektirdiği düzeyde gerçekleştirmek için, akademik birimlerdeki görevlilerin yeterlilik ve yetkinlik düzeylerini yükseltmek

 

► Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek, üretilen bilgi ve edinilen tecrübelerle topluma hizmet etkinliğini artırmak

 

► Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen işbirliklerini, ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını üst düzeye çıkarmak

 

► Eğitim-Öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri için gerekli olan fiziki alt yapı, alet-teçhizat ve finansman kaynaklarını güçlendirmek

 

► Öğrencilere, akademik ve idari personele sağlıklı, huzurlu ve güvenli  çalışma ortamlarını  geliştirmek

 

► Üniversite mensuplarının kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek ve memnuniyet düzeyini yükseltmek

 

► Üniversite bünyesindeki bütün süreçlerde, çevre ve sağlık bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlere hız vermek,  konuya ilişkin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek

 

► İdari faaliyetlerin kalitesini artırmak, bu birimlerde çalışanların yeterlilik ve yetkinliklerini yükseltmek

 

► Üniversitenin bütün kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirleri geliştirmek